Make your own free website on Tripod.com
Gail Miller

HOME

Kenton Photos

kenton.jpg

Simon Kenton Gravesite
simon_kenton_small.jpg
Oak Dale Cemetery, Urbana, Ohio

simonkenton.jpg

history_simon.jpg

simon_kenton_statue_at_grave.jpg
Statue on top of marker